Home » De kostbare parel

De kostbare parel

In de bijbel kom je slechts 2 keer het woordje parel tegen, namelijk in Matthëus 13: vers 45-46 en in Openbaring 21: vers 21. Dat is niet zo heel vaak, maar vooral de gelijkenis in Matthëus kan ons veel leren.

Allereerst is het denk ik goed om te vertellen hoe een parel ontstaat. De allermooiste parels worden geoogst in de Stille Oceaan, vroeger bekend als de Stille Zuidzee. Deze parels heten daarom ook Zuidzeeparels.
De zoutwaterparels hebben een diepere glans dan de zoetwaterparels. Daarom zijn deze parels ook kostbaarder dan de zoetwaterparels. Ook is het zo, dat er in de zoutwater oesterschelp veel minder parels(1 á 2) groeien dan in de zoetwateroesters(20-60)

Parels ontstaan in de oesterschelp, doordat er in de oester iets binnendringt zoals bijvoorbeeld een stukje schelp, een stukje koraal of iets anders, wat niet thuis hoort in de oester. De oester reageert daarop door het in te kapselen met een laagje parelmoer. Na dit laagje volgt er een laag kalkkristalletjes(aragonietkristal). Dit proces herhaalt zich verschillende malen totdat de oester geen last meer heeft van het stukje wat binnen gedrongen is. Dit eindproduct is dus de parel. De meeste parels worden tegenwoordig gekweekt de zgn. cultivé-parels. Dat betekent niet, dat het imitatie is, maar dat de mens de oesters een beetje helpen om parels te gaan vormen. Bij jonge oesters worden er kleine bolletjes kalk in de schelp ingebracht. Deze oesterschelpen worden een aantal jaren in manden of kooien onder water gehouden en zo vormen zich door het bovenbeschreven proces de parels.


“Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijke waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.”

Matthëus 13: 45 en 46


Dit is een verhaal wat Jezus vertelde aan zijn leerlingen. Vaak wordt gedacht dat de koopman iemand is, die alles moet opgeven om Jezus te kunnen volgen. Dat is op een bepaalde manier ook wel zo, maar toch is dit niet helemaal de juiste uitleg. Wat kunnen wij betalen aan God om de breuk tussen de mens en God weer te herstellen. Alles wat wij hebben heeft geen enkele waarde, we hebben niets kostbaars van onszelf om onze schuld te betalen.

De koopman in dit verhaal is Jezus zelf. Hij heeft vrijwillig betaald met zijn leven om de relatie tussen ons en God weer te herstellen. Wij zijn voor Hem de kostbare parel en Hij heeft daar alles voor over gehad.

De parel ontstaat eigenlijk door iets wat de oester binnengedrongen is. De zonde, wat het ook geweest mag zijn, dringt je leven binnen en Jezus wil je hiervan vrijzetten, ofwel vrijkopen. Hij bekleedt je met Zijn schoonheid en Zijn heerlijkheid. De zonde wordt bekleed met parelmoer. Je mag een nieuwe start maken en op weg gaan in dit leven, bedekt met het kostbare leven van de Here Jezus.


Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Joh 3:16


Als ik aan een parel denk dan moet ik ook altijd aan het liedje denken van Elly en Rikkert; Een parel in Gods hand. Ik(jij) bent die kostbare parel en wat er ook gebeurt, God blijft altijd van je houden. Je bent geborgen in die enorme grote veilige hand van God de Vader!

Een parel in Gods hand

Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent,
weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen,
ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard,
nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit,
mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, `k heb altijd pech, ik ga maar weg.

Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent,
weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom,
m`n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks,
al noemt de hele klas mij chagrijn, ik mag er zijn,
al zegt mijn broertje steeds wat stout ben jij, God houdt van mij, God houdt van mij.

Ik weet dat de Vader mij kent, ik weet dat ik van waarde ben,
Ik weet dat ik een parel ben, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld, Gerda Hettasch
© Universal Songs.

Hier vind je een video van zanger Gerald Troost over zijn lied: Een Parel.