Home » Twaalf stenen of levende stenen?

Twaalf stenen of levende stenen?

Het borstschild van de hogepriester


Als je in de bijbel gaat zoeken naar edelstenen en mineralen, dan kom je al gauw terecht bij de beschrijving in Exodus 36-40 van de bouw van de Tabernakel. De kleding van de hogepriester wordt nauwkeurig beschreven in Exodus 39. Op elke schouder draagt hij een edelsteen waarin de namen van de stammen geschreven staan. Op het borstschild van de hogepriester zijn ook edelstenen bevestigd. Dit borstschild, bevat 4 x 3 rijen edelstenen, twaalf stenen dus.

hogepriester

Het is niet met zekerheid te zeggen welke stenen er precies gebruikt zijn, omdat de verschillende bijbelvertalingen de namen van de stenen door elkaar halen of de namen anders vertalen. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat vroeger de stenen beoordeeld werden door het zien van de steen en niet door wetenschappelijk onderzoek zoals we dat tegenwoordig kunnen doen.

Onderstaand: lijst met namen van stenen in de verschillende bijbelvertalingen.

Hebreeuwse naam Masora Joodse vertaling Septuaginta Grieks 250 v.Chr. Flavius Josephus 90 n.Chr. Vulgaat latijn 400 n.Chr. Herziene vertaling 1884 n.Chr. Staten- vertaling NBG Willibrord 1994 Hetleven 2001 NBV 2005
Odèm Sardius Sardion Sardonyx Sardius Sarder Sardis Rode jaspis Robijn Sardis Robijn
Pitdah Topaas Topazion Topazos Topaas Topaas Topaas Chrysoliet Topaas Topaas Topaas
Barèkèth Smaragd Smaragdos Smaragdos Smaragdos Karbonkel Karbonkel Malachiet Smaragd Smaragd Smaragd
Nophèk Karbonkel Anthrax Anthrax Karbonkel Smaragd Smaragd Hematiet Karbonkel Hematiet Granaat
Sappir Saffier Sapphiros Jaspis Saffier Saffier Saffier Lazuursteen Saffier Saffier Saffier
Jakeloom Diamant Jaspis Sapphiros Jaspis Diamant Diamant Prasem Jaspis Diamant Aquamarijn
Lèsjèm Opaal Ligurion Liguros Ligurius Hyacinth Hyacinth Barnsteen Hyacint Opaal Barnsteen
Sjeboo Turkoois Achates Amethystos Achates Agaat Agaat Agaat Agaat Agaat Agaat
Ahlomah Amethyst Amethystos Achates Amethyst Amethyst Amethist Amethist Amethyst Amethyst Amethist
Tarsjish Chrysoliet Chrysolithos Chrysolithos Chrysoliet Beryl Turkoois Turkoois Chrysoliet Chrysoliet Turkoois
Sjolam Onyx Beryllion Onyx Onyx Onyx Sardonix Chrysopraas Kornalijn Onyx Onyx
Yashphèh Jaspis Onychion Beryllus Beryl Jaspis Jaspis Nefriet(jade) Onyx Jaspis Jaspis

Bron: Hammes aangevuld door ondergetekende.

Het volk Israël werd gevormd uit de 12 zonen van Jacob. Zij vormen de 12 stammen van Israël.

Op elke steen van het borstschild staat een naam van een stam geschreven. Dus de hogepriester droeg de 12 stammen van Israël op zijn hart. De hogepriester wordt ook als beelddrager van Jezus gezien. Hij was degene die bij God voorspraak deed (vergeving vroeg) in de tabernakel  voor de zonden van Gods volk.

Elke steen vertegenwoordigt een stam. Elke naam van een stam heeft een betekenis. Deze betekenis is een verwijzing naar Jezus. Alle 12 stammen geven een volledige omschrijving van wie Jezus is.

Steen Stam betekenis naam Beeld van Jezus
Robijn/ sardus Ruben Kijk eens, een zoon *Zie op mijn Zoon
Topaas Simeon God heeft mijn smekingen verhoord *Jullie smekingen zijn verhoord
Emerald/ smaragd Levi Nu zal hij mij in liefde aanhankelijk zijn *In Hem ben ik jullie geheel toegewijd
Granaat/ karbonkel Juda Nu zal ik God prijzen *In Hem zal Ik zijn geprezen
Saffier Issaschar God heeft me mijn loon betaald *Hij betaalt de prijs van de zonde, ons losgeld
Kwarts/ diamant Zebulon Mijn echtgenoot zal eindelijk bij me wonen *En Hij zal onder ons/in ons gaan wonen
Hyacinth/ zirkoon/ opaal Dan God is mijn rechter *Hij is de opperste rechter, die rechtvaardig oordeelt, maar die ook bevoegd is vanuit zijn hoogste rechterlijke ambt genade te schenken
Agaat Naftali God heeft voor mij gestreden *Hij heeft de strijd gestreden en zonde en dood overwonnen
Amethyst Gad Geluk is gekomen *Hij brengt geluk
Beryl\ turkoois\ Aquamarijn Asher Tot mijn zaligheid *En eeuwige zaligheid
Onyx/ sardonix Jozef De Heer geve me nog een zoon erbij(ook:zal wegnemen en bijeenbrengen) *Hij wordt weggenomen (in de dood) en teruggegeven (in de opstanding en wederkomst) en zal de verstrooide broeders weer bijeenbrengen
Jaspis Benjamin Zoon van de rechterhand *Hij zit aan mijn rechterhand

Bron: Wolfgang Schuler.

Nu zou je aan de stenen een symbolische waarde kunnen geven met de hierboven staande gegevens. Bijvoorbeeld bij de robijn: Zie op mijn Zoon. Bij een agaat: Hij heeft de strijd gestreden en zonde en dood overwonnen. Het mooie hiervan is, dat al deze stenen verwijzen naar een aspect van Jezus.

Voor ons blijven het symbolen en zullen wij niet zo gauw de losse stenen koppelen aan de betekenis van de namen. Maar de uitleg over de betekenis van de stenen in het borstschild, die verwijzen naar Jezus, vinden we erg mooi. God heeft ons toen al in het beeld van de Hogepriester met zijn borstschild een vooruitblik op Jezus laten zien.

Het allerbelangrijkste vinden wij, dat mensen door deze uitleg mogen zien, wat Jezus voor ons gedaan heeft en dat ze zich ook willen laten gebruiken als levende stenen in deze wereld om zo de liefde van God door te geven en een beelddrager van Jezus te zijn.

Voeg u bij Jezus, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.

                       1 Petrus 2: 4-5